Zámočník

Cieľom kurzu je aby sa účastníci naučili ovládať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania materiálov, strojového obrábania a základnú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu. Účastníci tak budú poznať základné strojárske technológie a strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve. (240 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

Názov

Zámočník – 240 hodín

Cieľ

Kurz vás pripraví na samostatnú zámočnícku prácu.
V prípade záujmu môžete ihneď po ukončení kurzu pracovať ako živnostník, alebo sa zamestnať ako zámočník.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú ovládať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania materiálov, strojového obrábania a základnú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu. Je určený tým, ktorí chcú poznať základné strojárske technológie a strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve. Je vhodný aj pre začiatočníkov, ktorí nemajú so strojárskou prácou praktické skúsenosti.

Obsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný hlavne na praktickú stránku zámočníckej práce
–        Úvod do strojárskej výroby
–        Základy strojárstva
–        Technické kreslenie
–        Technológia
–        Montážne technológie v strojárskej výrobe

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR

REPAS

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce cez projekt REPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania

Rozsah

240  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 24 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti zámočníckych prác

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Zámočník“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba je realizovaná výlučne priamo v zámočníckych dielňach, čím získate množstvo praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

meet the professionals

Podobné Kurzy

Zloženie kurzu

  • Teoretická časť: 80 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 160 vyučovacích hodín
meet the professionals

Podobné Kurzy