Práca s PC + online bankovníctvo- Základy

Vzdelávací kurz je vhodný pre úplných začiatočníkov, ktorí nemajú skúsenosti s prácou s počítačom. Cieľom kurzu je aby sa účastníci naučili základným úkonom a získali úvodný prehľad o programoch Word, Excel, Acces, PowerPoint a Outlook, ktorých znalosť sa v dnešnej dobe považuje za súčasť počítačovej gramotnosti. (100 vyučovacích hodín)

Názov

Práca s počítačom a elektronické bankovníctvo – základy – 150 hodín

Cieľ

Poskytnúť účastníkom kurzu základné vedomosti a zručnosti potrebné  pre prácu s počítačom.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú získať  základné vedomosti a zručnosti
–        ako vytvoriť wordový dokument, ako ho naformátovať, skontrolovať a vytlačiť
–        ako vytvoriť tabuľku v Exceli, použiť základné výpočty, základné funkcie, ako graficky upraviť a vytlačiť tabuľku
–        ako vytvoriť štruktúru databázy, ako ju spravovať a upravovať
–        ako vytvoriť jednoduchú prezentáciu, ako formátovať obsah, ako prezentáciu tlačiť a ukladať
–        ako pracovať s internetom, elektronickou poštou a vyznať sa v elektronickom bankovníctve

Obsah kurzu

Microsoft Word – 40 hodín
Microsoft Excel – 40 hodín
Microsoft Access – 20 hodín
Microsoft PowerPoint – 30 hodín
Microsoft Outlook a elektronické bankovníctvo – 20 hodín

Akreditácia

Neakreditovaný kurz

KOMPAS

Možnosť preplatenia kompetenčného kurzu úradom práce cez projekt KOMPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania.
Je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, aj pre tých, ktorí s prácou na PC majú isté skúsenosti.

Rozsah

150hodín – intenzívna výučba v rozsahu 15 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti výpočtovej techniky
–        individuálny prístup lektora  zabezpečí maximálnu efektivitu výučby a vašu spokojnosť

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu „Práca s počítačom – základy“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba je realizovaná na osobných počítačoch, čím získate množstvo praktických zručností, od prvého dňa Vám zdarma zapožičiame PC
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Zloženie kurzu

 • Práca s počítačom  a elektronické bankovníctvo – základy  – 150 hodín

  Microsoft Word – 40 hodín
  ·       úvod – operačné systémy , informačná bezpečnosť , antivírusové programy , práca so súbormi a priečinkami
  ·       užívateľské nastavenia
  ·       vkladanie a úprava textu
  ·       formátovanie obsahu
  ·       priradenie štýlov
  ·       vkladanie a úprava tabuliek
  ·       grafické objekty
  ·       formátovanie obsahu, textu, odsekov
  ·       nastavenie dokumentu
  ·       vkladanie a úprava hlavičky a päty stránky
  ·       kontrola dokumentu
  ·       kontrola pravopisu a gramatiky
  ·       náhľad a tlač dokumentu

  Microsoft Excel – 40 hodín
  ·       úvod – popis prostredia a objektov, užívateľské nastavenia
  ·       práca s bunkami – vloženie a úprava obsahu bunky
  ·       práca s grafickými prvkami
  ·       riadky a stĺpce
  ·       aritmetické vzorce – súčet, odčítanie, násobenie, delenie
  ·       funkcie
  ·       tvorba tabuľky
  ·       formátovanie údajov a obsahu – riadky, stĺpce, pracovné hárky
  ·       zarovnanie obsahu a efekty orámovania
  ·       tvorba grafov a ich úprava
  ·       nastavenie dokumentu
  ·       kontrola dokumentu
  ·       nastavenie stránky pre tlač
  ·       tlač dokumentu

  Microsoft Access – 20 hodín
  ·       úvod – základný prehľad relačných databáz
  ·       vytvorenie novej databázy
  ·       tabuľky – tvorba a správa tabuliek
  ·       úprava dát v tabuľke
  ·       dotazy
  ·       formuláre
  ·      zostavy

  Microsoft PowerPoint – 30 hodín
  ·       úvod – prezentovanie, prehľad prezentácií a ich použitie, šablóny
  ·       návrh a vytvorenie prezentácie
  ·       výber šablóny
  ·       vkladanie obsahu, textu, tabuliek, grafov
  ·       vkladanie obrázkov, fotografií
  ·       formátovanie textu, obrázkov
  ·       ukladanie prezentácie
  ·      tlač prezentácie – snímky, poznámky pre lektora

  Microsoft Outlook a elektronické bankovníctvo – 20 hodín
  ·       úvod – základné pojmy, bezpečnosť a ochrana na internete, autorské práva  
  ·       služby internetu v súčasnosti
  ·       používanie webového prehliadača
  ·       www.stránky, ich prezeranie, tlač a ukladanie www.stránok 
  ·       kontakty, kalendár, denník, poznámky a úlohy, pripomienky a stretnutia
  ·       záložky a obľúbené položky
  ·       nastavenie e-mail konta
  ·       priečinky v systéme elektronickej pošty
  ·       virtuálne (online) komunity – chat
  ·       elektronické bankovníctvo
  ·       zabezpečenie prístupu k bankovému účtu
  ·       metodika tvorby hesla
  ·       internet banking
  ·       účet
  ·       jednorazový príkaz k platbe, trvalý príkaz k platbe
  ·       druhy platobných kariet

meet the professionals

Podobné Kurzy