Príprava na pohovor

Cieľom kurzu je zlepšiť sociálno-komunikačné zručnosti pri uchádzaní sa o prácu u potenciálneho zamestnávateľa. Účastník na kurze nadobudne vedomosti o sebe samom a zručnosti, ktoré sú potrebné pre vstup na trh práce a ako sa vyrovnať so stresom. Je vedený k pozitívnemu postoju k práci a ľudskej činnosti, pričom spozná svoje slabé a silné stránky. Znalosti a zručnosti z komunikácie a sebaprezentácie a nové poznatky o spôsobe ako sa lepšie uplatniť na trhu práce. (50 vyučovacích hodín)

Názov

Príprava na pracovný pohovor – 30 hod.

Cieľ

Poskytnúť účastníkom kurzu vedomosti a zručnosti potrebné pre úspešné zvládnutie pracovného pohovoru.   

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí hľadajú uplatnenie na trhu práce, prípadne plánujú zmeniť svoje doterajšie zamestnanie.  

Obsah kurzu

–   Sebapoznanie
–   Metódy výberu na pracovné pozície
–   Metóda výberu Assesment Centrum
–   Správanie na výberovom konaní
–   Verbálna a neverbálna komunikácia na výberovom konaní
–   Otázky  a úlohy na výberovom konaní
–   
Nácvik zvládnutia pracovného pohovoru na výberovom konaní.
–  
Vyhodnotenie jednotlivých častí a návrhy na zlepšenie

KOMPAS

Možnosť preplatenia kompetenčného kurzu úradom práce cez projekt KOMPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania

Rozsah

 30 hodín – intenzívna výučba v rozsahu 3 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti mäkkých zručností

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní kurzu „Príprava na pracovný pohovor“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

meet the professionals

Podobné Kurzy

Zloženie kurzu

  • 50 vyučovacích hodín
meet the professionals

Podobné Kurzy