Podnikateľ / Podnikateľka

Kurz je vhodný pre účastníkov, ktorí majú záujem o založenie vlastného podnikania. Účastníci získajú základné vedomosti z podnikateľskej praxe, informácie potrebné pre založenie živnosti, oboznámenie sa s formami podnikania a získajú základné vedomosti z legislatívy zameranej na podnikateľskú činnosť. (210 vyučovacích hodín)

Názov

Podnikateľ / ka – 150 hod.

Cieľ

Poskytnúť účastníkom kurzu vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon podnikateľskej činnosti.   

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí sa chcú naučiť ako efektívne vykonávať podnikateľskú činnosť, či už ako živnostníci alebo majitelia obchodnej spoločnosti.

Obsah kurzu

–  Osobnosť podnikateľa / ky
–  Právne aspekty podnikania
–  Finančné aspekty podnikania (Mzdy a personalistika, obeh dokladov v účtovníctve, daňové minimum, odvody, …)
–  Manažment v podnikaní
–  Marketing v podnikaní
–  Efektívna komunikácia
–   Práca s PC
–   Obchodná korešpondencia
–   Tvorba podnikateľského plánu

KOMPAS

Možnosť preplatenia kompetenčného kurzu úradom práce cez projekt KOMPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania

Rozsah

 150 hodín – intenzívna výučba v rozsahu 15 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti mäkkých zručností

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní kurzu „Podnikateľ / ka“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

meet the professionals

Podobné Kurzy