Tvorba web stránok

Kurz je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú minimálne skúsenosti s tvorbou web stránok alebo prácou s CMS (redakčným) systémom. Cieľom kurzu je aby si účastníci osvojili inštaláciu a konfiguráciu  CMS systému, naučili sa upravovať vzhľad webovej stránky a vedeli pracovať so základnými nastaveniami systému. (80 vyučovacích hodín)

Zloženie kurzu

  • Základy podnikania (30 vyučovacích hodín),
  • Právne aspekty podnikania (30 vyučovacích hodín),
  • Ekonomické aspekty podnikania (30 vyučovacích hodín),
  • Komunikačné zručnosti (30 vyučovacích hodín),
  • Manažment v podnikaní (30 vyučovacích hodín),
  • Marketing v podnikaní (30 vyučovacích hodín),
  • Tvorba podnikateľského plánu (30 vyučovacích hodín)
meet the professionals

Podobné Kurzy

Zloženie kurzu

  • 80 vyučovacích hodín
meet the professionals

Podobné Kurzy