Čalúnnik

Cieľom kurzu je aby účastníci spoznali správny postup pri spracúvaní čalúnnických materiálov. Budú si vedieť pripraviť a použiť náradie, pomôcky, nástroje a stroje nevyhnutné pre čalúnenie a budú zvládať základy šitia čalúnených vankúšov pre rôzne typy nábytku a vozidiel. (260 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

Názov

Čalúnnik – 260 hodín

Cieľ

Kurz vás pripraví na samostatnú čalúnnickú prácu.
V prípade záujmu môžete ihneď po ukončení kurzu pracovať ako živnostník s predmetom čalúnenie, alebo sa zamestnať ako čalúnnik.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti čalúnnickej výroby.

Obsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný hlavne na praktickú stránku čalúnenia.
·       Náuka o materiáloch
·       Nástroje, stroje a zariadenia
·       Technológia
·       Čalúnenie
·       Čalúnenie v dopravných prostriedkoch
·       Kontrola kvality

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR

REPAS

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce cez projekt REPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania
–        vhodný aj pre začiatočníkov, ktorí nemajú s čalúnením praktické skúsenosti

Rozsah

260  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 26 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti čalúnenia

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Čalúnnik“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba je realizovaná výlučne priamo v čalúnnických prevádzkach, čím získate množstvo praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

meet the professionals

Podobné Kurzy

Zloženie kurzu

  • Teoretická časť: 76 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 184 vyučovacích hodín
meet the professionals

Podobné Kurzy