Záhradnícka údržba verejnej zelene

Absolvent vzdelávacieho programu má teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň. Ovláda činnosti súvisiace so zakladaním a starostlivosťou o verejnú zeleň. Ovláda postupy pri vysádzaní a ošetrovaní rastlín, okrasných drevín a kvetov. Ovláda činnosti súvisiace so zakladaním a starostlivosťou o trávnaté plochy. (210 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

Názov

Záhradnícka údržba verejnej zelene – 210 hodín

Cieľ

Kurz vás pripraví na samostatné záhradnícku údržbu verejnej zelene.

Cieľová skupina

Absolvent vzdelávacieho programu má teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň. Ovláda činnosti súvisiace so zakladaním a starostlivosťou o verejnú zeleň. Ovláda postupy pri vysádzaní a ošetrovaní rastlín, okrasných drevín a kvetov. Ovláda činnosti súvisiace so zakladaním a starostlivosťou o trávnaté plochy. Vie si pripraviť a správne použiť záhradnícke náradie.

Obsah kurzu

–   Úvod do starostlivosti o verejnú zeleň
–   Zakladanie a udržovanie verejnej zelene
–   Zakladanie a údržba trávnatých plôch
–   Ošetrovanie okrasných drevín a kvetov
–   Dekoračné prvky a verejná zeleň
–   Úprava ostatných častí miest a obcí

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR

REPAS

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce cez projekt REPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania

Rozsah

210  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 21 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti záhradníctva

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Záhradnícka údržba verejnej zelene“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurz

–        Celá výučba je realizovaná hlavne v exteriéri, čím získate množstvo praktických zručností, od prvého dňa Vám zdarma zapožičiame potrebné pracovné náradie
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Zloženie kurzu

  • Teoretická časť: 70 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 140 vyučovacích hodín
meet the professionals

Podobné Kurzy