Práca s PC + online bankovníctvo Pokročilí

Kurz je vhodný pre účastníkov, ktorí sú pokročilí a disponujú základnými skúsenosťami a znalosti z oblasti počítačov. Cieľom kurzu je aby účastníci získali vedomosti potrebné k vyššej užívateľskej práci s počítačom, operačným systémom Microsoft Windows a s pridruženými aplikáciami (80 vyučovacích hodín)

Názov

Práca s počítačom a elektronické bankovníctvo pre pokročilých – 150 hodín

Cieľ

Poskytnúť účastníkom kurzu pokročilejšie vedomosti a zručnosti potrebné  pre prácu s počítačom.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú získať  pokročilejšie vedomosti a zručnosti
–        pre prácu s dokumentom – obrázky, grafy, diagramy
–        ako používať Excel, využívať pokročilejšie funkcie, používať kontingenčné tabuľky
–        ako pracovať s väčším množstvom dát v databáze
–        ako vytvoriť zložitejšiu prezentáciu v Power Pointe
–        ako pokročilejšie pracovať s internetom, elektronickou poštou a vyznať sa v elektronickom bankovníctve

Obsah kurzu

Microsoft Word pre pokročilých – 40 hodín
Microsoft Excel pre pokročilých – 40 hodín
Microsoft Access pre pokročilých – 20 hodín
Microsoft PowerPoint pre pokročilých – 30 hodín
Microsoft Outlook a elektronické bankovníctvo pre pokročilých – 20 hodín

Akreditácia

Neakreditovaný kurz

KOMPAS

Možnosť preplatenia kompetenčného kurzu úradom práce cez projekt KOMPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania.
Je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, aj pre tých, ktorí s prácou na PC majú isté skúsenosti.

Rozsah

150hodín – intenzívna výučba v rozsahu 15 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti výpočtovej techniky
–        individuálny prístup lektora  zabezpečí maximálnu efektivitu výučby a vašu spokojnosť

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu „Práca s počítačom – základy“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba je realizovaná na osobných počítačoch, čím získate množstvo praktických zručností, od prvého dňa Vám zdarma zapožičiame PC
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Zloženie kurzu

 • Práca s počítačom a elektronické bankovníctvo pre pokročilých – 150 hodín  

  Microsoft Word pre pokročilých – 40 hodín
  ·       Pokročilé nástroje  pre prácu s dokumentom)
  ·       Úprava dokumentu
  ·       Tlač dokumentu
  ·       Tlač obálky, štítku
  ·       Tabulátory
  ·       Stránkovanie
  ·       Klávesové skratky
  ·       Práca so štýlmi
  ·       Vkladanie obrázkov, grafov, diagramov, tvarov
  ·       Vodoznak, pozadie
  ·       Poznámky pod čiarou
  ·       Pridanie viacerých hlavičiek a piat

  Microsoft Excel pre pokročilých – 40 hodín
  ·       automatický filter
  ·       viaceré hárky a okná naraz
  ·       funkcie – štatistické, dátumové, časové, logické, textové
  ·       komentáre
  ·       objekty
  ·       klávesové skratky
  ·       medzisúčty
  ·       kontingenčné tabuľky – jednoduché postupy
  ·       bezpečnostné nastavenia

   

  Microsoft Access pre pokročilých – 20 hodín
  ·       spájanie tabuliek a dát v tabuľke
  ·       dotazy – vytvárací, pridávací, obnovovací, odstraňovací, spájajúci
  ·       zostavy – formátovanie a stránkovanie
  ·       formuláre
  ·      import a export dát do Microsoft Excel

  Microsoft PowerPoint pre pokročilých – 30 hodín
  ·       ako správne prezentovať
  ·       využívanie nástrojov na prezentovanie
  ·       tvorba pokročilejšej prezentácie
  ·       odkazy, hlavičky, päty v prezentácii
  ·       pokročilejšie formátovanie obsahu, obrázkov, grafiky
  ·       komentáre v prezentácii
  ·       spájanie prezentácií
  ·       odosielanie prezentácie
  ·      ukladanie prezentácie

  Microsoft Outlook a elektronické bankovníctvo pre pokročilých – 20 hodín
  ·       používanie webového prehliadača pre pokročilých
  ·       www.stránky, ich prezeranie, tlač a ukladanie www.stránok pre pokročilých
  ·       kontakty, kalendár, denník, poznámky a úlohy, pripomienky a stretnutia
  ·       nastavenie e-mail konta – vytvorenie, odoslanie a prijatie správy, odpoveď na správu, preposlanie správy
  ·       prílohy správy
  ·       priečinky v systéme elektronickej pošty
  ·       virtuálne (online) komunity – chat
  ·       elektronické bankovníctvo
  ·       bezpečnostné predmety elektronického bankovníctva
  ·       internet banking
  ·       prehľad a správa kariet v elektronickom bankovníctve
  ·       mobile banking, demo internetbanking

meet the professionals

Podobné Kurzy