Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení

Cieľom vzdelávacieho programu je aby účastníci poznali základnú terminológiu pre prácu na technických zariadenia elektrických skupiny C – bez elektrického napätia a prúdu. Účastníci si vedia pripraviť a používať náradie, materiál a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné na montáž súčastí elektronických zariadení. Vedia vykonať montáž súčastí elektronických zariadení podľa pracovných návodov a technickej dokumentácie na samostatnom pracovisku alebo pracovisku zaradenom do montážnej linky. Vedia zvoliť optimálne pracovné postupy pri montáži súčastí elektronických zariadení. (240 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

Názov

Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení – 240 hodín

Cieľ

Kurz vás pripraví na prácu montážneho pracovníka vo firmách so zameraním na výrobu elektronických zariadení.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú poznať prácu na technických zariadeniach elektrických skupiny C bez elektrického napätia a prúdu, vedieť montovať súčasti elektronických zariadení podľa pracovných návodov a technickej dokumentácie na samostatnom pracovisku alebo pracovisku zaradenom do montážnej linky ako aj zvoliť si optimálne pracovné postupy pri montáži súčastí elektronických zariadení.

Obsah kurzu

–        Úvod do práce na elektronických zariadeniach
–        Základné technické zariadenia elektrické – skupina C
          bez elektrického napätia a prúdu
–        Práca s elektronickými súčiastkami
–        Meradlá
–        Technické výkresy a dokumentácia
–        Praktické cvičenia

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR

REPAS

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce cez projekt REPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania
–        vhodný aj pre začiatočníkov, ktorí nemajú so šitím praktické skúsenosti

Rozsah

240  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 24 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti výroby elektronických zariadení

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností, od prvého dňa sa máte možnosť vzdelávať priamo na montážnych linkách  v niektorej z firiem so zameraním na elektroniku
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

meet the professionals

Podobné Kurzy

Zloženie kurzu

  • Teoretická časť: 80 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 160 vyučovacích hodín
meet the professionals

Podobné Kurzy