Pletiar – pletiarka

Cieľom kurzu je aby sa účastník naučil ovládať základnú technológiu strojového pletenia. Vie spracovať objednávky a stanoviť ich následnosť na pletacom stroji. Vie si pripraviť a použiť materiál, ktorý je potrebný pri pletení. (210 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

Názov

Pletiar – pletiarka – 210 hodín

Cieľ

Kurz vás pripraví na samostatnú pletiarsku prácu.
V prípade záujmu môžete ihneď po ukončení kurzu pracovať ako živnostník, alebo sa zamestnať ako pletiar – pletiarka.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú ovládať základnú technológiu strojového pletenia. Absolventi kurzu vedia spracovať objednávky a stanoviť ich následnosť na pletacom stroji, vedia si pripraviť a použiť materiál potrebný pri pletení. Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov, ktorí nemajú s pletiarskou prácou praktické skúsenosti.
Je vhodný aj pre začiatočníkov, ktorí nemajú s pletiarskou prácou praktické skúsenosti.

Obsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný hlavne na praktickú stránku pletenia:
– Náuka o materiáloch
– Náuka o strojoch a zariadeniach
– Pletenie
– Kontrola kvality

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR

REPAS

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce cez projekt REPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania

Rozsah

210  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 21 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti pletenia

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Pletiar – pletiarka“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba je realizovaná výlučne na pletacích strojoch, čím získate množstvo praktických zručností, od prvého dňa Vám zdarma zapožičiame pletacie stroje
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Zloženie kurzu

  • Teoretická časť: 70 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 140 vyučovacích hodín
meet the professionals

Podobné Kurzy