Jazykové kurzy

Cieľom jazykových kurzov je naučiť účastníkov znalostiam z obchodnej angličtiny/nemčiny a technikám obchodu v anglicky/nemecky hovoriacich krajinách.

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú získať nové vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku a pre tých, ktorí sa chcú v ňom zdokonaliť.

Trvanie každého kurzu EN/GE = 200 hodín

Názov

Obchodná ANGLIČTINA – 200 hod.

Cieľ

Naučiť účastníkov kurzu znalostiam z obchodnej angličtiny a technikám obchodu v anglicky hovoriacich krajinách

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú získať nové vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku a pre tých, ktorí sa chcú v ňom zdokonaliť.

Obsah kurzu

Anglická obchodná konverzácia
Obchodná korešpondencia
Spoločenské a pracovné témy
Simulované pracovné a obchodné situácie
Konverzačné cvičenia
Diskusie na odborné témy
Telefonické rozhovory

KOMPAS

Možnosť preplatenia kompetenčného kurzu úradom práce cez projekt KOMPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom, ktorí majú aspoň základné znalosti z anglického jazyka (A1).

Bez obmedzenia vzdelania.

Rozsah

200  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 20 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti jazykového vzdelávania.

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní kurzu „Obchodná angličtina“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

 

Názov

Obchodná NEMČINA – 200 hod.

Cieľ

Naučiť účastníkov kurzu znalostiam z obchodnej nemčiny a technikám obchodu v nemecky hovoriacich krajinách

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú získať nové vedomosti a zručnosti v nemeckom jazyku a pre tých, ktorí sa chcú v ňom zdokonaliť.

Obsah kurzu

Nemecká obchodná konverzácia
Obchodná korešpondencia
Spoločenské a pracovné témy
Simulované pracovné a obchodné situácie
Konverzačné cvičenia
Diskusie na odborné témy
Telefonické rozhovory

KOMPAS

Možnosť preplatenia kompetenčného kurzu úradom práce cez projekt KOMPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom, ktorí majú aspoň základné znalosti z nemeckého jazyka (A1).
Bez obmedzenia vzdelania.

Rozsah

201  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 20 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti jazykového vzdelávania.

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní kurzu „Obchodná nemčina“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Zloženie kurzu

 • Základy podnikania (30 vyučovacích hodín),
 • Právne aspekty podnikania (30 vyučovacích hodín),
 • Ekonomické aspekty podnikania (30 vyučovacích hodín),
 • Komunikačné zručnosti (30 vyučovacích hodín),
 • Manažment v podnikaní (30 vyučovacích hodín),
 • Marketing v podnikaní (30 vyučovacích hodín),
 • Tvorba podnikateľského plánu (30 vyučovacích hodín)
meet the professionals

Podobné Kurzy

 • Anglický jazyk – všeobecný (240 vyučovacích hodín)
  • Začiatočník – A1
  • Mierne pokročilý – A2
  • Pokročilý – B1
 • Anglický jazyk – obchodný (240 vyučovacích hodín)
  • Začiatočník – A1
  • Mierne pokročilý – A2
  • Pokročilý – B1
 • Anglický jazyk pre opatrovateľky (80 vyučovacích hodín)
 • Anglický jazyk v reštauračných službách (80 vyučovacích hodín)
 • Nemecký jazyk – všeobecný (240 vyučovacích hodín)
  • Začiatočník – A1
  • Mierne pokročilý – A2
  • Pokročilý – B1
 • Nemecký jazyk – obchodný (240 vyučovacích hodín)
  • Začiatočník – A1
  • Mierne pokročilý – A2
  • Pokročilý – B1
 • Nemecký jazyk pre opatrovateľky (80 vyučovacích hodín)
 • Nemecký jazyk v reštauračných službách (80 vyučovacích hodín)
 • Slovenský jazyk pre cudzincov (240 vyučovacích hodín)
  • Začiatočník – A1
  • Mierne pokročilý – A2
  • Pokročilý – B1
meet the professionals

Podobné Kurzy