Montážny pracovník v strojárskej výrobe

Cieľom kurzu je aby sa účastníci naučili ovládať základnú odbornú terminológiu v strojárskom priemysle. Poznajú montážne stroje a zariadenia používané v strojárskej výrobe. Vedia si pripraviť a použiť náradie, nástroje a materiál používaný v strojárskej výrobe. Dokážu vykonať montážnu operáciu podľa predložených pracovných postupov a technickej dokumentácie. (210 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

Názov

Montážny pracovník v strojárskej výrobe  – 210 hodín

Cieľ

Kurz vás pripraví na prácu v strojárskych firmách.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú ovládať základnú odbornú terminológiu v strojárskom priemysle, poznať montážne stroje a zariadenia používané v strojárskej výrobe, poznať náradie, nástroje a materiál používaný v strojárskej výrobe, vykonávať montážne operácie podľa predložených pracovných postupov a technickej dokumentácie.

Obsah kurzu

–        Úvod do strojárskej výroby
–        Montážne stroje a zariadenia v strojárskej výrobe
–        Obsluha a monitorovanie priemyselných strojov a zariadení v strojárskej výrobe
–        Náradie, nástroje v strojárskej výrobe
–        Materiál v strojárskej výrobe
–        Spoje v strojárskej výrobe
–        Meradlá v strojárskej výrobe
–        Montážne operácie podľa technickej dokumentácie v strojárskej výrobe
–        Jednoduché dopravné a manipulačné zariadenia v strojárskej výrobe

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR

REPAS

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce cez projekt REPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania

Rozsah

210  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 21 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaný lektor s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti strojárskej výroby

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Montážny pracovník v strojárskej výrobe“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností, od prvého dňa sa máte možnosť vzdelávať priamo na montážnych linkách  v strojárskej firme
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

meet the professionals

Podobné Kurzy

Zloženie kurzu

  • Teoretická časť: 70 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 140 vyučovacích hodín
meet the professionals

Podobné Kurzy